Contacto sede principal Zúrich

Jane Achermann
Global Programme Manager

Mira Fricker
Programme Officer

Esther Gasser
Senior Programme Officer

Nicole Luis
Programme Officer

MAPA/ PLANO DE ACCESO

Swisscontact
Senior Expert Contact (SEC)
Hardturmstrasse 134
8005 Zürich
Schweiz

MOSTRAR MAPA CON GOOGLE MAPS Y PLANIFICADOR DE RUTAS

DATOS DE CONTACTO OFICINAS DE COORDINACIÓN